preloader image

Blog

Konumlandırma Stratejileri

Marka değerlerine ve vizyonuna odaklanan yaratıcı konumlandırma stratejileri oluşturulabilir.

İletişim Dünyasının Çok Bilinmeyenli Denklemi

Kuşaklar uzun yıllardır pek çok alanda konuşulan ve irdelenen konularından biri olarak yerini koruyor.

Sıfırdan Başlayanlar İçin Konumlandırma

Konumlandırma kısaca ‘‘İşletmenin tüketicinin zihninde fayda ve algı yaratma çabasıdır.’’ Reklam ve iletişim dünyasının kutup yıldızı olan konumlandırmanın, ustalar tarafından farklı yorumları da bulunuyor.

İkinci Ekran Reklamcılığı Nedir?

İletişim dünyasının kestirme ve yeni yollarından biri olan ikinci ekran reklamcılığı ile tanışın. Reklamcılık ve pazarlama, ikircikleri ile tanımlanan iş alanlarından biridir.

Rekabet Üstünlüğü Nasıl Sağlanır?

Peki rekabet avantajı elde etmek için inovasyon ve konumlandırma yeterli değilse ne yapılmalı?

Reklamda İçgörü

Reklamda içgörü konusu hem marka hem de ajans tarafı için oldukça kritik ve değerli konulardan biridir.